Vai Trò Năng Lượng Mặt Trời Trong Chuyển Đổi Năng Lượng Toàn Cầu

Vai trò Năng lượng mặt trời và năng lượng gió trong chuyển đổi ngành điện toàn cầu.

Điện mặt trời PV đóng góp vào tiềm năng giảm phát thải lớn vào năm 2050. Điều này chủ yếu là do việc triển khai đáng kể nguồn năng lượng mặt trời thay thế nguồn phát điện thông thường bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên phong phú với các giải pháp công nghệ tốt nhất, tại các địa điểm tiềm năng lớn trên các vùng khác nhau.

vai tro nang luong tai tao

Hình 1: Các công trình tái tạo và việc sử dụng hiệu quả năng lượng, có thể cung cấp trên 90% độ giảm phát thải CO2 cần thiết đến năm 2050.

Nguồn điện mặt trời PV sẽ cung cấp 25% tổng nhu cầu điện. Trong bối cảnh tổng công suất lắp đặt vào năm 2050, năng lượng mặt trời có thể đạt 8.519 GW

Tăng triển khai nguồn điện mặt trời góp phần giảm sự phát thải của các khối lượng phát thải trong tất cả các lựa chọn công nghệ cacbon thấp, tăng tốc điện năng lượng mặt trời khi kết hợp với điện khí hóa sâu sẽ đóng góp 21% của tổng lượng phát thải (gần 4,9 tỷ tấn CO2) vào năm 2050.

vai trò năng lượng mặt trời

Hình 2: Năng lượng mặt trời PV sẽ góp phần giảm 4,9 tỷ tấn CO2 vào năm 2050.

Trong khoảng năm 2050, Úc sẽ có mức năng lượng mặt trời cao nhất – gần 40%, tiếp theo là Hoa Kỳ với tỷ lệ năng lượng mặt trời 33%, Nam Phi ở mức 32% và Nhật Bản ở mức 30%.

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon