QUY HOẠCH ĐIỆN VIII: KHÔNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN THAN SAU NĂM 2030

phát triển năng lượng sạch

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương rà soát lại quy hoạch nguồn điện than sau năm 2030 theo hướng chuyển đổi nhiên liệu hoặc không tiếp tục phát triển nếu dự án không có các ràng buộc, có nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế.Theo đó Quy hoạch điện VIII phải bám sát các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cân nhắc, tính toán tăng thêm quy mô và nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển điện gió ngoài khơi; Nghiên cứu các cơ chế, chính sách, giải pháp để sử dụng hiệu quả và hợp lý hơn đối với nguồn năng lượng mặt trời, trong đó có giải pháp công nghệ lưu trữ điện.

So với dự thảo quy hoạch tháng 3/2021, phương án điều hành trong dự thảo Quy hoạch điện VIII tháng 11/2021 đã thể hiện xu hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phù hợp cam kết cắt giảm khí CO2 tại Hội nghị COP26.

Tại hội nghị ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh một số quan điểm lớn trong Quy hoạch Điện VIII là giảm điện than, phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon