GIẢI PHÁP POWER PLANT CONTROL (PPC)

Hiện nay, tốc độ phát triển quá nhanh của các nhà máy điện năng lượng mặt trời đã làm ảnh hưởng đến các thông số của lưới điện như điện thế, tần số, hệ số công suất… Điều này xuất phát từ nguyên nhân là các nhà máy này được nối trực tiếp vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, hệ thống quản lý của lưới điện quốc gia chưa thể giám sát và quản lý được các nhà máy này. FOCUS SOLAR đưa ra giải pháp power plant control với 2 mục đích chính là:

  • Các nhà đầu tư quản lý và vận hành nhà máy điện năng lượng mặt trời một cách dễ dàng và hiệu quả.
  • Các công ty Điện lực địa phương thu thập tất cả dữ liệu từ các nhà máy điện năng lượng mặt trời và có phương án điều phối, kiểm soát, vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả.

1. Các tính năng power plant control cung cấp:

– PPC là hệ thống Giám sát và Điều khiển Nhà máy Điện (SCADA) được thiết kế cho các ứng dụng nhà máy điện mặt trời quy mô vừa và lớn (từ 50KW đến vài trăm MW).

– PPC có thể tích hợp một nhà máy điện mặt trời với hệ thống lưu trữ pin (BESS – Battery energy storage system) và một số máy phát điện chạy dầu diesel.

– PPC là một giải pháp được tùy chỉnh hoàn toàn, thích ứng với các nhu cầu cụ thể của dự án.

giải pháp power plant control cho một nhà máy NLMT riêng lẻ - FOCUS SOLAR

Hình 1. Hệ thống power plant control dành cho nhà máy riêng lẻ.

2. Đặc điểm chính của power plant control:

– Thu thập, điều khiển tất cả dữ liệu và cảnh báo từ đồng hồ điện, biến tần, máy phát điện và tích hợp các trạm thời tiết.

– Vận hành hệ thống thông qua trang web

– Hệ thống vận hành theo từng cấp bậc: người sử dụng, người cài đặt, trung tâm vận hành và điều khiển của công ty Điện lực.

– Tuân thủ mã lưới điện (grid code) của Việt Nam, đồng thời tối đa hóa công suất phát điện của biến tần

– Kiểm soát các thông số của lưới điện như điện thế và tần số.

– Chuyển tải, tối ưu hóa mức tiêu thụ, đảm bảo sử dụng hiệu quả điện năng lượng mặt trời, giảm thiểu công suất máy phát để giảm chi phí nhiên liệu.

giải pháp power plant control cho tổng thể các nhà máy NLMT

Hình 2. Hệ thống power plant control giúp công ty Điện lực quản lý nhiều nhà máy NLMT

– Tắt tất cả các tổ máy phát điện và đảm bảo luân chuyển dự trữ năng lượng bởi Bộ lưu trữ năng lượng – ESS (Energy Storage System). Việc sử dụng ESS cho phép:

  • Tăng tỷ lệ lưu trữ năng lượng mặt trời
  • Ổn định việc sản xuất năng lượng mặt trời trên lưới
  • Điều chỉnh điện áp và tần số phù hợp với lưới điện địa phương

Tùy theo nhu cầu của khách hàng hoặc yêu cầu bảo vệ lưới điện của công ty Điện lực, giải pháp ESS có chức năng làm ổn định hoặc hỗ trợ hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Hệ thống lưu trữ năng lượng điện ESS

Hình 3. Hệ thống lưu trữ năng lượng –  ESS

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon