BỘ CÔNG THƯƠNG CHÍNH THỨC TRÌNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH ĐIỆN VIII LÊN THỦ TƯỚNG

điện tái tạo

Đề án Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo. Vào năm 2030 đạt tỷ lệ khoảng 11,9-13,4% và khoảng 26,5-28,4% và năm 2045.

Theo đánh giá của Đề án Quy hoạch Điện VIII, tính tới cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn quốc đạt 69.342 MW. Trong đó miền Bắc là 25.121 MW, miền Trung là 12.232 MW và miền Nam là 31.898 MW.

Quy hoạch điện VIII lần này được xây dựng nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước. Đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Mức tăng GDP bình quân là khoảng 6,6%/năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 5,7%/năm trong giai đoạn 2031-2045.

Trong số các mục tiêu đặt ra có việc ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo. Phục vụ sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo. Đạt tỷ lệ  khoảng 11,9-13,4% vào năm 2030 và khoảng 26,5-28,4% và năm 2045.

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon